فریادی در سکوت
صفحه نخست         نسخه موبایل         عناوین مطالب         تماس با ما          طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


فتاح بحرانی
آرشیو وبلاگ
نویسندگان

**بیا رفیق که ظلم زمانه می گذرد**


داراب ۲۳ خرداد ۸۴

بیا رفـــیق که ظــــلم زمــــــانه می گذرد
زمــــــانه با زدن تازیـــــــانه مـــــــی گذرد
چو خواستی که ببـینی نشان ظلم سیاه
علامتی است که بر روی شانه می گذرد
به جاودانگــــی مردمـــــــان دانــــــشمند
که روی دست زمین جاودانه مــــی گذرد
به شاعران تو بگو یک شبی نیاســــــایند
که شور و حال شب شاعرانه مــی گذرد
ترانه ســاز شـــــود بلبل ســـــــخن پرداز

بیـا به باغ که شـــــور ترانه می گـــــــذرد

نماز سرخ شب قدر خوانـده این عاشــــق
که پا به دشت بلا صادقـــــانه مــی گذرد 
نفیر شــعله ی آه اســـــت وقــــــت سحر
چو آتشـی که به حال زبانه مـــــــی گذرد
جـوانه ها هـــــمه جاری به جویبــــــار بهار
بـــــیا که رقــــص بهارٍ جوانه مـــــــی گذرد
زدنـد آتش کـــــین بر خرابه خــــــانه ی من
هنوز دود از ایــن آشــــــیانه مــــــــی گذرد

کــــــسی ندیده غـــــریبی به غـــربت فتاح

چــــو برق می پرد از خاکــــدانه مــی گذرد


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
دوشنبه 23 خرداد 1384 :: 11:23 ق.ظ

جمعه ۶ خرداد ۸۴ داراب

تو مــی آیی و ره از دیدنت هموار مــــــی گردد
تمام طول راه از تـــــاب تو تب دار مـــــــی گردد
به تنهایی تنیـــــــدم تاری از تو دور شـــــــبهایم
طنین تار تو در پــــود دل انبـــــــار می گـــــــردد
شدم سرشار از بودن به لطف و فیض تنهــــایی
که هرکس می بُرد از زاهدان سرشار می گردد
به جز رفتار کج با بی نصیبان نیســت رفتـــــــاری
چرا با گوشه گیـران این چــــــنین رفتار می گردد
به صـــراّفم بگــــــــو بشــــــتاب و ســــــــودی بر
که دست بسته ی من وارد بازار مــــــی گـــــردد
زمان دور زمین می پیــــــچد و زاری کند هــــــردم
اگر بیند عزیزی در زمـــــانه خـــــــوار مــــــی گردد
اثر می ماند و ســــوزد زمین از ظــــــلم جــــــباران
پریشـــــان از زمـــــانه خاطـــــــر آثار می گـــــــردد

شــــــدم آواره ی دل خســــــته ی آوار ایـن دنــــیا
صـــــدای ناله ام زینـــــــت ده آوار مـــــی گــــــردد
تـــــو رفـــــــــتی از برم تنهـــــــا شـــــــدم امــــــــا
صدای بودنت در گوش جـــــــان تکرار مـــــــی گردد
تنم با سر نمی گـــردد که سر در خــودسری باشد
ســـــری کو خودســـری داند به پای دار مــی گردد
کسـی از جمــع نادانان نبـــرده بهـــــره ای فــــــتاح
خدا داند که این مجمـــــوعه کی هشیار مـی گردد

          
جمعه 6 خرداد 1384 :: 01:56 ب.ظ
کد پرچم
Free counter and web stats