فریادی در سکوت
صفحه نخست         نسخه موبایل         عناوین مطالب         تماس با ما          طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


فتاح بحرانی
آرشیو وبلاگ
نویسندگان

** عجب یادی به دست باد دادی **


23 مرداد 97 داراب


عـــجب یادی به دســــت باد دادی

بــــرایش عـــقده دل را گـــشادی

تمام کوچه از عــــطر نــــفس هات

معــــطر کــــرده بــــوی نامـــرادی

تو هرشب می روی مـنزل به منزل

صــــدای پــــات می پیچد به وادی

نکردی یادی از مــن عـــصر دلتنگ

که دلــــتنگی کــــند بهر تــو یادی

به دردم خو گــرفتم مـن به غربت

به پــــای درد مـــن کی ایـــستادی

تـــماشــا می کــــنم تنــــهایی ام را

که تــــنهایی تو بــــر من وا نــهادی

سوادم کـــهنه و فرســــوده گشته

به من قدرت دهد این بی ســوادی

شــــبان تــــیره رنـــجی دارم از دل

که بیرون می شــــوم از حــال عادی


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
سه‌شنبه 23 مرداد 1397 :: 07:35 ب.ظ

97/04/29   داراب

فتاح بحرانی

آفـــــــت زده است رفیـــقان دیـار من

آبی بـــــریز روی ســـــــر اختــــیار من

زیر چنـــار غربـــت خود خواب رفته ام

یعنی تـــو هم بیا  که بخوابی کنـــار من

در انتــــظار آمدنــــت نالـــــه می کنم

نالان بیــــــا که تازه کنی انتـــــظار من

من بیـــــقرارم از این رفتــــن قــــرار

شایـــــد که باز نبیـــــــنی قــــرار من

من آشـــــکار شده ام در هـــوای شهر

شهــــری که وا نکنــــــد آشکــــار من

صبرم پر است برای نبودن به پیش تو

باریــــک تر بیـــــا که بشویی غبـار من

با شرمســـــاری بســــیار آمـــــدم اما

پرواز می کنـــــد عرق شرمـــــسار من

بر یادگــــــاری خود خـــــط نوشــته ام

تا بنگــــــری جســــــد یادگـــــــار من

در شهر خود غریبم و دولت نمـــی کند

یادی ز غربــــــت شـب زنـــده دار من

با آبـــــشار شعـــــر سرازیـر می شوم

در عمــــق خاک ریــشه دهد آبشار من

من شــــــهریار شــــب شـــعر ناخوشم

فرصت بده که گل کند این شهریار منwww.fbahrani.blogsky.com

          
جمعه 29 تیر 1397 :: 05:54 ب.ظ

**کاش تنهایی من بو می کرد**


داراب 25 تیر 97


کــــاش تــنهــــایی مـــن بو مــــی کرد

عطر خود در شکم بره ی آهـــو می کرد

مادرم جـــاروی خــــود بر می داشـــت

اشـــک هـــای مــــنو جــــارو می کــرد


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
دوشنبه 25 تیر 1397 :: 05:56 ب.ظ

** آموزه های گریه تالاب خوشتر است **


داراب 22 تیر 97


حرف قشنگ تو از ترانه مهتاب خــوشتر است

بوی بـــلند تو از خـــــتن ناب خــوشـــتر است

آســـوده می شـــــوم مـــن از آســــودگی آب

آبــــی که باد می دهــدش تاب خـوشتر است

یــــاری کــــنید رفــــیقــان بـــــه درد مـــــن

دردی کــــه مــــی بـردش آب خــوشـتر است

ســــاکت شــــوید که شـــــعرم ســــقوط کرد

بار ســـــقوط و صــــحبت نایاب خــوشـتر است

با اهـــــل عـــــلم بـــگویـــــید روزگـــــار مـــا

بــــهر ســــــخن تـــــرنم آفــتاب خوشتر است

در خواب فــــراموش می کــنم این روزگار خود

هـــرشــــب که می بردم خـــواب خوشتر است

از خـــنده های بـــــاغ و گــــلستان فـــــرار کن

آمـــــوزه های گـــــریه تالاب خــــــوشتر اسـت

جـــــایی که نـــــیست چـــــشمه آب روان و بید

گریان فـــتاده به خــــشکی مرداب خوشتر است


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
جمعه 22 تیر 1397 :: 01:53 ب.ظ

**  چند روزی است که افسانه ما می گذرد **

داراب 13 تیر 1397


بوی احـــساس که در خانه مــا می گذرد

جان به لــب آمـــده جــانانه ما می گذرد
بــچه ها جــمع به دور تـــن تـــنهایی من
و بـــخندید که دیــــوانه مــا مــی گـذرد
می توانم به تو سوگند دهم بر چـــشمت
صحـــبت گــــرم صـمیمانه مـــا می گذرد
بســــته ام عـهد که پــاره نکنم زنــجیرم
درد سختی است که بر شانه ما می گذرد
یاد افـــسانه که در خانه ما می آمــــوخت
چند روزی است که افـــسانه ما می گذرد
مــــستی نازک مــا روی تن باد نــــشست
بــــاد از این ناله مـــــستانه مــا می گذرد

از فتاح بحرانی
http://fbahrani.blogsky.com

          
چهارشنبه 13 تیر 1397 :: 05:01 ب.ظ
   1      2       3       4       5       ...      64    >>


کد پرچم
Free counter and web stats