فریادی در سکوت
صفحه نخست         نسخه موبایل         عناوین مطالب         تماس با ما          طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


فتاح بحرانی
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
** کار من نیست پیاده برم تا ته دل **

نهم خرداد 94 داراب

کار من نیست خلاصی شوم از درد بــــزرگ

کار من نیست تحمل کنم این پنـجه گـــــرگ

کار من نیست که فــریاد کنــــم از بـــــیـــداد

کار من نیست که بیداد کـــــنم بـــــر فــــریاد

کار من نیست که وارونه کـنم چــــرخ خــراب

کار من نیست که بر آتــــش خـــود ریـــزم آب

کار من نیست که پــــیمانه زنــــم بر پــــیمان

کار من نیست به مردم بدهـــم مــن ایمــــان

کار من نیست که دستی بدهــم بر دســـتار

کار من نیست که جانی بـــدهــم بر گــــفتار

کار من نیست که مجلس بکشم تا ســــاحل

کار من نیست پــــیاده بـــروم تـــــا تـــــه دل

کار من نیست ترحــــم بکـــــنم پیشـــــاپیش

کار من نیست که رنگــی بزنم بر دل ریـــــش

کار من نیست که با فلـــــسفه بازی بـــــکنم

کار من نیست خـدا را ز تو راضــــــی بکـــــنم

از : فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
دوشنبه 11 خرداد 1394 :: 11:34 ق.ظ
**در آغوشم بگیر **

بهمن ماه 90 داراب

بــــاران که مــی بارد در آغوشــــم بگیر
شــــاید نباشد بعد از این امــــکان پذیر
در اوج بــاران روی دستت مرده بــــودم
راهــــی ندیدم جــــز فرار از این کــــویر
در مخمل آغوش تو مردن چه زیباسـت
این مـــردن شـــایسته را از من نگــــیر
بر بودنم مهر خــلاصی زن تو امــــشب
دنیا چو زندانی و من هــــم چون اسیر
مــــوج خیالت کرده ویــــران فــــکر ما را
موجی که ویران می کند صد گله شـیر
با خاطرات عشق من روز فـــراق است
یادی که مــی ماند در این خــــط خطیر
در دست آغو شت جــــوانی کرده فتاح
امــــشب چرا گشتی تو هم پیمان پیر

از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
سه‌شنبه 5 خرداد 1394 :: 04:03 ب.ظ

** یادم نمانده که یاد من پوچ کرده بود **


داراب 1 خرداد 94


یادم نمانده شام غریبان بـــــی کسی

یادم نمانده بـه دادم نمـــــی رســــــی

یادم نمانده عـــــکس غریبانه غـــــروب

یادم نمانده فکر من از شعر پر رســوب

یادم نمانده آتش بـــــی دود خـــــرمنم

یادم نمانده که سیل فنا مـــی برد تنم

یادم نمانده که خــــدا کوچ کـــــرده بـود

یادم نمانده که یـــاد من پــــوچ کره بود

یادم نمانده صـبا مــــــی بــــرد مـــــــرا

یادم نمانده کـــــجا مـــــی بـــــرد مـــرا

یادم نمانده که قـفس تنگ و تــــار بود

یادم نمانده دشمن من بی شمار بود

یادم نمانده که کشــــیدی مـــرا به بند

یادم نمانده دگــــــر زخــــم نــــیشخند


از : فتاح بحرانی


http://fbahrani.blogsky.com

          
جمعه 1 خرداد 1394 :: 09:04 ب.ظ
کد پرچم
Free counter and web stats