فریادی در سکوت
صفحه نخست         نسخه موبایل         عناوین مطالب         تماس با ما          طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


فتاح بحرانی
آرشیو وبلاگ
نویسندگان

**تا ابد پنهان نمی ماند غم دلگیر ما**


30 آبان 93 داراب


شاد چون شمشاد روید در جهان شمشیر ما

بانـگ شادی مــــی زند گل غنچه شـــبگیر ما

آســــمان در پاســــداری فضای امــــن ماست

تا ابد پنــــــهان نمـــــی مــــاند غم دلــــگیر ما

شـــــیهه اســــب زمان را من نوازش می کنم

بــــــرق آتـــــش مــــی پرد از شیهه تفسیر ما

ظلم بی انصاف بسـته دست و پایم بر زمــــان

بــــاز خـــــواهد کرد گردون بـــــسته زنـــجیر ما

مـــــی شــــود دنیا سرای عـافیت تا لامــــکان

هـــــرکه خـــــواند جمــــله ای از پیر با تدبیر ما

داد عالم شد بلند از شـــــیون و شور اســـــیر

جـــرم تقصیری که ناکــــردیم شد تقــــــصیر ما

با اثـــــر می مــــاند انسان روی دســـت روزگار

کــــرده تاثیری به پـــا تصویـــــر پر تاثیــــر مـــــا

آنکـــــه در زندان کند تحـــــقیر اصحــــاب قلـــم

عاقبّّّّــــت روزی قلـــــم خط می کشد تحقیر ما

خــــواب من در خـــــواب آب برکه ها جاری بود

مــــی رود در خــــواب آب برکــــه ای تعـــبیر ما

کــــرده تغــــییری به پا دنیا به یمن شعـــــر ما

کـــــی تواند داد زنذــــان لحظه ای تغیـــــیر ما

          
جمعه 30 آبان 1393 :: 11:11 ق.ظ
کد پرچم
Free counter and web stats