فریادی در سکوت
صفحه نخست         نسخه موبایل         عناوین مطالب         تماس با ما          طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


فتاح بحرانی
آرشیو وبلاگ
نویسندگان

داراب 19 اردیبهشت 95


**یادتان رفته که همدردی ایام گذشت **


روی تـــــنهایی مـــــن ســـــردی ایـــام گذشت

مــــرد گــــــمــنامم و نـــــــامردی ایام گذشت

بـــر ســــر کوچه غم، درد به خــــــود می پیچد

یـــــادتان رفــــــته کـــه همدردی ایام گذشت

سعدی و حافظ و فردوسی ما و هرسه یکی ست

رد پایی ســت در این کوچه که خـــــیام گذشت


ار فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 :: 08:19 ب.ظ

داراب 19 اردیبهشت 95


**هنوز می ترسم از این ساکنان شهر خراب**


هنوز می ترسم از این ســـاکنان شهر خراب

هنوز آب می شود احساس گرد چشم پرآب

هنوز می کشد جـسد تشـــــنه در بیابان ها

نــــــوادگان عـــــــدالت و منـــــکران شراب


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 :: 10:35 ق.ظ

تقدیم به انسانیت زخم خورده از ظلم در سرتاسر دنیا :


**شهرها زیر پریشانی آوار من اند**


غروب روز 8 اردیبهشت 95 داراب


یاد روزی که تو می رفتی از بادیه بر می گشتی

من ســـــحر بودم و تــو دور ســــحر می گشتی

خـــــبر مردن مــــن نیست کــــس ایــنجا ببرد

کـــــاش دنبـــــال من و کشـــف خبر می گشتی

پر پرخــــاش تو مانــــده ست کنــــون روی تنم

در قـــــفس مانـــــده و دنــــباله پـر می گشتی

به شـــــرارم زده ام آتـــــش بی دود به شـــهر

به تماشای خدا بوده و دنــــبال شرر می گشتی

شــــــهرها زیــــــر پریـــــــشانی آوار مــــن اند

شـــــب بـارانی مـــــن بود کـــــه تر می گشتی

شــــــر به پا کرده شررهای شـــــب طـــــوفانم

بـــــی هنر بودم و دنبـــــال هــــــنر می گشتی

می کــــشد نعره ز ســـــــجاده من وقت نــــماز

ظــــلم عریان شده در دست بــــشر می گشتی

جغد بودی تو در این وســـعت دلتـــــنگی خاک

خـــــوبتر بود اگــــر شانه به سر * می گـــشتی

رفـــــته دنبال خـــــدا در پــــــی ویرانی شــهر

قسمت من شده آن لــــــحظه که بر می گشتی

نعره ســــــاکت ســــــجاده مـــــن ماه شـــــنید

قـــــامت ســـــرخ ســـــخن گرد قمر می گشتی


*مراد از شانه به سر مرغ هدهد است


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 :: 08:12 ب.ظ
کد پرچم
Free counter and web stats