فریادی در سکوت
صفحه نخست         نسخه موبایل         عناوین مطالب         تماس با ما          طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


فتاح بحرانی
آرشیو وبلاگ
نویسندگان

جای خوبی نیست اینجا بوی غربت می دهد


داراب 7 شهریور 93


خوب من با خـــــوبی ات کار جهان را ساز کن

دست خود اینــــــجا بکار و کاشتن آغـــــاز کن

جای خوبی نیست اینجا بوی غربت می دهد

بال مـــــن با خــــود بگیر و همرهــــم پرواز کن

نا بلد بودم فتـــــــادم من در این بیغـــــوله زار

دســـــت تنهایم رهــــــا کن پای من را باز کن

مــــن فــــراری آمـــــدم از آن فــــرار آبـــــاد دور

گـــــوش دل را وا بـرای صـــــحبت هــــمراز کن

قســـــمت من بــوده تـــــا تنـــها روم تا دورها

دورتر دورتر اینـــــجا بیا تا می توانـــــی ناز کن

شـــــادی ات را پهن کن بر روی دســـــتار تنم

اعــــتمادی را به ایـــــن جانبازی ســـــرباز کن

یاد آوازی کـــــه در بــــــاران برای خـــــوانده ای

در قفس هم یک نــفس در روح مـــــن آواز کن

فــــــازها بی فیض و مــــــن بیــــــرون ز فــــــاز

گردشـــــــی از بهر دیـــــدن در بــــــرون فاز کن

مــــن بدم بـــــــد ناله ام بد روزگار و بد خــــیال

گر بــــدی از مـــــن تو دیدی ترک این جانباز کن

قصــــــرهای پادشـــــاهان رفــــته از یاد نسیم

با نسیمی سر به قصر حـــــافظ شــــــیراز کــن

یاد خونستان و خون هایی که جاری شد در آن

از تجـــــلی کاخــــی از خــــون هــمره اهواز کن

نیـــست دنـــــیا لایـــــق ابراز احــــساسات تــو

پیــــش حــــق زانو بزن احـــساس خود ابراز کن

هرکــــسی از کام تلخت شهد شیرینی چشید

باز هم شــــعری بگــــوی و باز هم اعـــــجاز کن

امتـــیازی بــــود روزی را کـــــه رفـــــتیم از زمین

دور گـــــردون را بگــــرد و گردشــــی مـــمتاز کن

بـــــــا خـــــدا بــــودم پریـــــشب تا به صـــــــــبح

گفـــــتمــش فـــــــتاح ســـــــت در را باز کـــــــن


          
جمعه 7 شهریور 1393 :: 04:15 ب.ظ

به آن دسته از دوستانم که حق را واژگون و واژگون را حق جلوه می دهند .


داراب 7 شهریور 93


عجب از روزگار کــــــج رفتار

نیست ثابت نوشته و گفتار

عاقبت روز می شود پیــــدا

از پس این شبان تــیره و تار

          
جمعه 7 شهریور 1393 :: 01:17 ب.ظ
کد پرچم
Free counter and web stats