X
تبلیغات
رایتل
فریادی در سکوت
صفحه نخست         نسخه موبایل         عناوین مطالب         تماس با ما          طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


فتاح بحرانی
نویسندگان

** آمدی تا غزلی هدیه کنم بر چشمت **


داراب 21 آبان 95


یک غزل مانده که تا گریه من پاک کنی

پشت صد پاره غزل اشک مرا خاک کنی

آمدی تا غزلی هدیه کنم بر چـــــشمت

زیر آن پاره غزل سینه خود چاک کنــی


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
جمعه 21 آبان 1395 :: 04:23 ب.ظ

**خانه در ماتم مخروبه خراب است هنوز**


داراب 17 آبان  95


خانه ام پشت سر حادثه خواب اسـت هنوز

کام من تــشنه یک جــــرعه آب است هنوز

خواب دیدم که به هــمراه خدا مــــی رفتم

چشم از درک حقیقت به سراب است هنوز

با رُبابت بــــزنی چـــــنگ به دلـــــتنگی من

چنگ بردار و بــزن وقت ثواب اســـت هنوز

هـــــــمه اوراق کـــــتابم پـــر دلتـــنگی من

ورق و بــــرگ من از غصه کباب است هنوز

نتوانم کــــــه زنـــــم لاف به ســــجاده خود

به ته ساغر مـــــن دُرد شـــراب است هنوز

تاب دارد ســـر گیسوی تو در پنــــجه خواب

تاب من گشته تب و تابه به تاب است هنوز

از خــــــرابی شــــــود آبـــاد خرابـــستان ها

خــــانه در مـــاتم مخروبه خراب است هنوز

چه شتابی است که مـردان مــــسافر دارند

ثانیه می رود و وقت شـــــــتاب است هنوز

ای کــــه در بادیـه با اســــب شفق می تازی

باخبر باش که این روز حساب اســـت هنوز

به عـــذابی کــــه گـــــرفتار نمودی فـــــتاح

تا ابد خــــانه تو غرق عـــــذاب اســت هنوز


(ویرایش شده)


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
دوشنبه 17 آبان 1395 :: 05:59 ب.ظ

** فریاد من به دنیا تازد به تازیانه **


داراب 8  آبان 95


خـــیلی دلم گرفته از ظـــــلم این زمانه

فــــریاد مـــــن به دنیا تازد چـــو تازیانه

ایــــن گریه ها اثر شد دنیا که باخبر شد

از موج آهم آتــش ســــر می کشد زبانه

تاریــــک شد بقایم در بـــین زنده هایم

از بودن و نـــبودم دنـــیا شود فــــسانه

رفتم رهــــا نــــمودم بود و نبود خود را

با رفته های محبوب اکنون مـــنم روانه

از آشـــــیانه رفـــتم تا بـــیکرانه رفتم

آری نـــشان بگیرید از مــــرگ جاودانه

گــفتیم گفته ها را رفـــتیم رفته ها را

از بی نــــشان بپرسید احــوال بیکرانه

ســـرها به دار بینم تـن ها به تار بینم

هرکــس به ســـر نهانه دردسر سرانه

از دانه بی نصــیبم در دام خود غریبم

از مرغ حق بپرسید شرحی ز آب و دانه

رفـــتم یکی شدم من با تک تک ملائک

هـر روز می نوازند هر لحظه درب خانه

عالم به خود بپیچد بر گرد کهکشان ها

هردم ز من ببیند ایـــــن ظلم ظالمانه


(ویرایش شده)


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
شنبه 8 آبان 1395 :: 08:15 ب.ظ

**صدا از مرده بی جان برآری**


داراب 6 آبان 95


تو از اهل کــدوم شهر و دیاری

کــه با ما ساز پیونــــدی نداری

صدایت زنده سازد قلب من را

صــــــدا از مرده بی جان برآری


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com          
پنج‌شنبه 6 آبان 1395 :: 08:33 ب.ظ

** خانه خراب کردی خانه به دست باد است **


داراب 5 آبان 95


هرچه تو کردی آن روز جـمله به دست یاد است

خــــانه خراب کـــردی خانه به دســـت باد است

نعــــــره ی خونـــــی تو هـــــنوز مانـــــده در من

خونِ منِ خـــــرابه خـــارج از عــــدل و داد است

بدی به پیــــش قـــــانون نــــــبرده بـار کـــــیفر

بدِ زمانـــــه بینـــــد کـــــسی کـــه بدنهاد است

جــــهاد و جـــــهد کردم بـــرای راســــــت ماندن

کـــــه راســـــتی به عــــالم برای مـن جهاد است

فـــــساد در کــــمین است مقصد او زمین است

برای مـــــاندن خـــــود بــــه جــنگ استناد است

بـــــلاد خـــــانـــــه مــــــن بـــــــلا بـــــــبارد از او

پــــــلاک مـــــــا در این ملــک پلید و پرعناد است

نــــــداده دست، قـــــانون بـــه دست ناقص من

امـــــید مــــــن به عــــــالم بـــه وادی معاد است

نمــــــی خــــــورم مـــــعاشی نــــــدارم ارتعاشی

به دســــــت ناتوانم امیــــــد مـــــــن فؤاد است

بـــــنگر به خـــــرمن نورم ز ســـــتاره دور دورم

تـــــــنم از تراکــم خورشید پر گرد و التهاب است

و شـــــتاب دور دارم و جــــــهش به نـــــور دارم

و تمام هســـــــتی من به رنگ زرد شـــتاب است

چـــــــه تنگ روز مــــــانده امروز غروب خانه من

چـــــــقدر بهر قاتـــــــل تمـــیز و ترد و شاد است


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
چهارشنبه 5 آبان 1395 :: 02:04 ب.ظ
<<    1       ...      3       4       5      6       7       ...      58    >>


کد پرچم
Free counter and web stats