X
تبلیغات
رایتل
فریادی در سکوت
صفحه نخست         نسخه موبایل         عناوین مطالب         تماس با ما          طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


فتاح بحرانی
نویسندگان

** کنار خانه اموات درب را بستم **


داراب 6 تیر 96


ز بس که سختی می  کشم سر سختم

من شــــــهریار شــــهر بـــــی تخــــتم

رختم برید از تـــن مــــن ایــــن بیداد

اکــــــنون به یُمن عــــدل بــــی رختم

اموال من غارت شد از دست عـــدالت

از عــــدالت چــه ســـــخت بــــدبـختم

مــــی فشــــارم دو دست خالی خود را

خالـــی از مــــــال اگــــــر بود دســــتم

به مجریان عدالت قــــسم اگر مــــیرم

نبرده نام کسان را که بد گمان هـستم

شــراب درد که نوشیدم از قرابه عدل

کنار جـــــوی ترنم نـشسته و مــــستم

دری که باز شد از درد روی زخـــم تنم

کـــــنار خانـــــه امـــوات درب را بستم


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
سه‌شنبه 6 تیر 1396 :: 01:44 ب.ظ
** شبی دیدم چراغی کنج باغی **

داراب 21 آذر 95

شبی دیـــدم چراغــــی کنــــج باغی

گــرفتم مــــن ز تــــنهایی ســـراغی

بــــگفتا مـــــن چـــراغی رو به بادم

طــــبیعت کــــاشت و اینـــجا نـهادم

نـــهادم تا بـــه مردم هــــوش دارم

بـه بــــادی نور خود خـــاموش دارم

بــه قــــدرتمندِ زور و زورمنــــدان

بگــــویم تا چه حد هــــستند لرزان

به بادی می رود هرقدرت از دست

تکاند روزگاران دســـت بد مــست

بگـــویم تا کــــه مـردان خـــردمـند

خـــرد آهـــسته مــی راند نه با بند

از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
شنبه 27 خرداد 1396 :: 05:55 ب.ظ
*** یادتان هست شما خالق گفتار منید ***

تهران 11 اردیبهشت 96

یــــادتان رفـــته شـــــما یــــار منـــــیـــد
یــادتان رفته که سـازندۀ افـکار منیــــــد
شب جدا میـشکند شاخۀ من روز جــــــدا
دستتان شــاد شما ساقـــۀ گـلدار منیـــد
یـــادتان بـــاد که با یاد شـما دلـــــشــادم
من که خوابـم و شما خانه نگـــهدار منیــد
تازگی کرده به پا تــرکش تــاریکی مــــــن
به کــــنــارم چو بیاییــد مــددکار منیـــد
رفتم و یــاد خـــدا کردم و هــــم یاد شـما
یادتان هــست شما خــالق گــــفتار منیــد
شـــــور با شـور درآمیزد و شـوریده شود
شــور کردید شما شورش ستار مـــنیــد
شـــــاه دل تنـگیم و تنــگ بگیـــرید تنم
مونـــــس غربت ویرانـــۀ دربار منیـــــد
غرق پیـــکارم و بردار شــما مـــــی‌نگرم
چون شما همدم و همپاله پیکار مـــنیــد
تب ســراسر به بدن تابد و بی تابـم کرد

تب ببرید و بیــائید کـــه تب دار منیـــد

تار تاریکـــی شب مـــــــانده به تار تن من

توری از تار بـــسازید کــــه در کـار منید


از فتاح بحرانی


http://fbahrani.blogsky.com

          
دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 :: 11:03 ب.ظ

** من در این زندان چراغ روشنم **


داراب 19 فروردین 96


یـــــاد بـــــــاد آوارگـــــــی هــای تنـــــم

کــــــس نمی داند کـــــه این لاشه مـنم

ســـــیل نامــــــردی بــــه پیشم می برد

کـــــی شـــــــود خود را به بیرون افکنم

روزنـــــی دارم در ایــــــن زنـــــدان تن

کـــــاش یارب کـــــس نبندد روزنــــــم

نیــــست دستــی را که گیرد دست من

تـــــا بـــــبندم دکـــــمه پــــیراهــــــنم

بــــودنم آغـــــشته در تــــــنهایی است

کــــی بـــــرون آیـــــم ز لاک بـــــــودنم

بند زندان ســـرد و تـــاریک است و کور

مــــن در ایـــــن زنـــدان چراغ روشـنم

عـــــهد و پیـــــمانی کـــه بـــستم با خدا

وای اگــــر من عــــهد و پیمان بشــــکنم


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
شنبه 19 فروردین 1396 :: 04:12 ب.ظ

** دردم سوار انتظار بود و نیامدی **


تقدیم به منتظرانی که از انتظار می میرند


داراب 11 فروردین 96


صحرا پر از شکوفه زار بـــود و نیامدی

اسب غریب خسته سوار بود و نیامدی

صبرم برای غــــربت تو درد می گرفت

دردم ســــوار انتظار بـود و نـــــیامدی

بر بـــــوته هـای گــــل سرخ آتــــشین

نامــــت به یـــــادگار بــــــود و نیامدی

تاریـک شـــــد وسط خاطـــــرات مـــــن

یـــــک باره چشم دلم تار بود و نیامدی

نازک شدند خاطر گل های شــــــعر من

تاریـــــک صـــــبح بهار بــــود و نیامدی

شادی کنان به غصه درآمد سـروده ام

شادی به غـــصه ســــوار بود و نیامدی

شب رفت و خرمن آتش به جا گذاشـت

آوازخـــــوان مرغ هزار بــــود و نیامدی

تاریــــک شد کــــــتابچه خاطــــرات من

روزی هزار خــــاطره بار بـــود و نیامدی

با اعــــــتبار روی تو بـاز اســــت باغ من

باغــــــم به اعـــــتبار بـــود و نیامــــدی

مهدی بیا که قامت شعرم خــــمیده شد

دنیا به آمدنت بـــــیقرار بـود و نیامدی

فریاد وا عـــــدالت مــــن از زبـــان شب

بر دوش خــــسته استوار بود و نیامدی

طبع روان شـــعر مــــن از شـوق روی تو

در حــــــال انفــجار بــــود و نیـــــامدی


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
جمعه 11 فروردین 1396 :: 11:18 ق.ظ
<<    1       ...      3       4       5      6       7       ...      61    >>


کد پرچم
Free counter and web stats