فریادی در سکوت
صفحه نخست         نسخه موبایل         عناوین مطالب         تماس با ما          طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


فتاح بحرانی
آرشیو وبلاگ
نویسندگان

شعرم برای آمدنت طعم قند داشت


داراب 31 فروردین 97


حالا که آمدی نفسم قصد بند داشت

شــعرم برای آمدنت طعم قند داشت

دســـتم تو بستی و رفــــتی ز خانه ام

دستم برای بستن تو سـربلند داشت


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
جمعه 31 فروردین 1397 :: 06:59 ب.ظ

** سیلی این همه نامرد جدا **


داراب 21 فروردین 97


شــــــب جــــدا نالــــه جـــــدا درد جـــــدا

ســـــیلی ایــــن هــــــمه نامــــــرد جـــــدا

می کـــــشد نـــــاله مـــــن ســــــر به فلک

فـــــلک افتاده از ایـــــن ناله دلســـرد جدا

یارب این خرمن آتش که در امواج من است

تو جـــــدا کن به فـــــضا آتـــش ولگرد جدا

گـــــرد و خــاکی به جهان کرده پریشانی من

پر بــده تا بزنم غــــوطه در این گـــــرد جدا

فردی هـــستم که به فردا نرســــد فریادم

دور گـــــردید شـــــما از بر این فــــرد جـدا

مردی از خانه ما رفــــته و ســـرگردان است

جای ســــبزی که در آن قهقهه مــرد جـــــدا

زردی روی من از پشـــت قـــــفس می تـــابد

کی جــــدا می شود از برگ گـــــل زرد جــــدا


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
سه‌شنبه 21 فروردین 1397 :: 08:57 ب.ظ

**شعر محبوبی سرودم **


4 فروردین 97 داراب


خوب کردم خوب کردم

شعر را آشوب کردم

یادگاری روی دستانم نوشتم

دستها مکتوب کردم

خوب کردم خوب کردم

با قلم دستی زدم بر سر

سرو را سرکوب کردم

خوب کردم خوب کردم

با سکوت و ناله خود

ظلم را مغلوب کردم

خوب کردم خوب کردم

آتشی بر خود زدم

فرزانه را معیوب کردم

خوب کردم خوب کردم

لای چرخ هرز گرد این زمانه

آشکارا چوب کردم

خوب کردم خوب کردم

شعر محبوبی سرودم

شعر را محبوب کردم

خوب کردم خوب کردم

مطلبی از نو نوشتم

مطلبم مطلوب کردم

خوب کردم خوب کردم

با رطوبت خو گرفتم

گریه را مرطوب کردم

خوب کردم خوب کردم

در بیایان میوه دادم

میوه مرغوب کردم

خوب کردم خوب کردم

با نجابت فکر کردم

فکر را محجوب کردم

خوب کردم خوب کردم

با خدا همدست بودم

دشمنان مرعوب کردم

خوب کردم خوب کردم


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
شنبه 4 فروردین 1397 :: 09:21 ب.ظ

** جز این سکوت پر نمی زند اندر دیار تو **


12 اسفند 96 داراب


یـــادم نــــمی رود ســــخن تابــــدار تو

باشــــد به اعــــتبار هــــمه اعـــتبار تو

افـــتاده ای و مـــی گـــذرد بر تـو روزگار

امــــروز روزگــــار شــــده شـرمـسار تو

یادت نـــکرد دخــــتر اعــــجوبه زمـــان

تــــا بــــگذرد برای خــــدا بر مــــدار تو

چون سرو خفته ای تو در اعماق بکر خاک

ســـروی نرسته کــنون بــــر مـــــزار تـو

یـــــار دیـــار غــــمزدگـــانی و مـــی پری

جز این ســـکوت پر نمی زند اندر دیار تو

بـــــر بی قـــــراری تــــو شـــانه می زنند

مرغــــان بــــرای شــــامگه بی قــــرار تو

بـا انــــتظار رفــــته ای از یــــاد روزگــــار

بــــا روزگـــــار مـــی گذرد انـــــتظار تـــو

ناخالصـــی نــــدیده کــــسی گرد نامه ات

دنــــیا مـــــحــــک زده ذات عــــیار تـــــو

یــــادت بـــــخیر تـــو فـــتاح که مــی پرید

صـــدها پرنـــــده به گــــرد چـــــنار تــــو


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
شنبه 12 اسفند 1396 :: 07:05 ب.ظ

** هرجا شنیده ای سخن یادبود من **


داراب 19 بهمن 96


یــــارب پـــر از ســـــرود خــــدا بــود رود من

آهــــسته می نــــواخـــت طــــبیعت درود من

چـــــشمان ســــرخ طــــبیعت نــــگاه می کند

تا بـــــنگرد گـــره ز فـــراســـــوی ســــود من

بــــودن بــــرای خــــالق و خــــدمت برای خلق

جـــز این حــــدیث چــــه فایده بود و نبود من

من می پرم به پشت ابر و سرم شــانه می کنم

آــــفتاب می ســـراید از ایـن پس ســـرود من

من گم شدم به جستجوی خدا در طواف عرش

اما نــــکرد خـــــالق مــــــن رو بــــــه دود من

نامــــــم پر اســــت روی حــــــوادث به روزگار

روزی نــــــکــرد روزی مـــــن در وجــــــود من

کـــــــویم پر اســـــت لاشخـــــوران و کرکسان

جز لاشــــــخور نــــدیده کـــــسی روی بود من

با مــــرده باز می کـــــنم ســـــر بازی روزگـــار

جـــــز مـــــرده کـــــس ندید تنِ در صعود من

یک قـــــطره آب نــــــوش نـــــکردم به روزگار

بر قــــبر مـــــن بپـــــاش تو آب ســــــجود من

گــــفتن ز تـــــلخی ام شــکرت پــــاره می کــند

هــــرجا شــــنیـده ای ســــخن یــــادبــــود من

صــــدها ســــتاره بــــغــل پـــــاره می کـــــنند

تا بشــــنونــد غــــزل عـــــطر و عــــــود مــــــن

مـــــــن واردم به شـــــــهر غـــریبـان روزگـــــار

فرصــــت نمی دهــــند به غــــریبان ورود مـــن

پـــــرواز کــــــردم و رفـــــتم بـــه هــــیچ جـــــا

در هـــــیچ جــــا نــــمانــــده پـــــری از فرود من


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
پنج‌شنبه 19 بهمن 1396 :: 03:45 ب.ظ
<<    1       2       3       4      5       ...      64    >>


کد پرچم
Free counter and web stats