X
تبلیغات
رایتل
فریادی در سکوت
صفحه نخست         نسخه موبایل         عناوین مطالب         تماس با ما          طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


فتاح بحرانی
نویسندگان

** فریاد من به دنیا تازد به تازیانه **


داراب 8  آبان 95


خـــیلی دلم گرفته از ظـــــلم این زمانه

فــــریاد مـــــن به دنیا تازد چـــو تازیانه

ایــــن گریه ها اثر شد دنیا که باخبر شد

از موج آهم آتــش ســــر می کشد زبانه

تاریــــک شد بقایم در بـــین زنده هایم

از بودن و نـــبودم دنـــیا شود فــــسانه

رفتم رهــــا نــــمودم بود و نبود خود را

با رفته های محبوب اکنون مـــنم روانه

از آشـــــیانه رفـــتم تا بـــیکرانه رفتم

آری نـــشان بگیرید از مــــرگ جاودانه

گــفتیم گفته ها را رفـــتیم رفته ها را

از بی نــــشان بپرسید احــوال بیکرانه

ســـرها به دار بینم تـن ها به تار بینم

هرکــس به ســـر نهانه دردسر سرانه

از دانه بی نصــیبم در دام خود غریبم

از مرغ حق بپرسید شرحی ز آب و دانه

رفـــتم یکی شدم من با تک تک ملائک

هـر روز می نوازند هر لحظه درب خانه

عالم به خود بپیچد بر گرد کهکشان ها

هردم ز من ببیند ایـــــن ظلم ظالمانه


(ویرایش شده)


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
شنبه 8 آبان 1395 :: 08:15 ب.ظ

**صدا از مرده بی جان برآری**


داراب 6 آبان 95


تو از اهل کــدوم شهر و دیاری

کــه با ما ساز پیونــــدی نداری

صدایت زنده سازد قلب من را

صــــــدا از مرده بی جان برآری


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com          
پنج‌شنبه 6 آبان 1395 :: 08:33 ب.ظ

** خانه خراب کردی خانه به دست باد است **


داراب 5 آبان 95


هرچه تو کردی آن روز جـمله به دست یاد است

خــــانه خراب کـــردی خانه به دســـت باد است

نعــــــره ی خونـــــی تو هـــــنوز مانـــــده در من

خونِ منِ خـــــرابه خـــارج از عــــدل و داد است

بدی به پیــــش قـــــانون نــــــبرده بـار کـــــیفر

بدِ زمانـــــه بینـــــد کـــــسی کـــه بدنهاد است

جــــهاد و جـــــهد کردم بـــرای راســــــت ماندن

کـــــه راســـــتی به عــــالم برای مـن جهاد است

فـــــساد در کــــمین است مقصد او زمین است

برای مـــــاندن خـــــود بــــه جــنگ استناد است

بـــــلاد خـــــانـــــه مــــــن بـــــــلا بـــــــبارد از او

پــــــلاک مـــــــا در این ملــک پلید و پرعناد است

نــــــداده دست، قـــــانون بـــه دست ناقص من

امـــــید مــــــن به عــــــالم بـــه وادی معاد است

نمــــــی خــــــورم مـــــعاشی نــــــدارم ارتعاشی

به دســــــت ناتوانم امیــــــد مـــــــن فؤاد است

بـــــنگر به خـــــرمن نورم ز ســـــتاره دور دورم

تـــــــنم از تراکــم خورشید پر گرد و التهاب است

و شـــــتاب دور دارم و جــــــهش به نـــــور دارم

و تمام هســـــــتی من به رنگ زرد شـــتاب است

چـــــــه تنگ روز مــــــانده امروز غروب خانه من

چـــــــقدر بهر قاتـــــــل تمـــیز و ترد و شاد است


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
چهارشنبه 5 آبان 1395 :: 02:04 ب.ظ

**هیچکس نیست که تنهایی من باز کند**


داراب 28 مهر 95


هـــــیچکس نیــــــست تـــــا دهــــــد آبـــــم

هـــــیچکس نیســــــت تا کــــــند خوابـــــــم

هیــــــچکس نیـــــست که شــــــوید چشمم

هیــــــچکس نیســــــت بروبــــد خــــــشمم

هــــــیچکس نیــــــست کـــــه تا شــانه کند

ســـــر ایــــــــن شــــــاعر دیـــــوانه کــــــند

هـــــیچکس نـــــیست تـــــــمامــم بکــــــند

هــــیچکس نیــست که یک قطره جامم بکند

هیـــــچکس نیـــــــست فــــرارم بـــــدهــد

هیـــــچکس نـــــــیست قــــــرارم بـــــدهد

هــــــیچکــس نیـــــست بگـــــیرد دســــتم

هیـــــچکس نـــــیست بــــگـــوید هــــستم

هیـــچکس نیست کــه تا بــاغ و بهارم باشـد

هیچکس نیـست که شــــمع شب تارم باشد

هــیچکس نیست که گـــنج تن من دانه کند

هیـــــچکس نیـست که رو جانب بیگانه کند

هیــــچکس نیــــســـــت حــــــلالم بکــــــند

هیچکس نیـــست که رو ســـوی خیالم بکند

هیچکس نیست که با ظلم بجنگند چـون من

هــــیچکس نیــــست تــنم را بکند زیر کفن

هــــیچکس نیــــست کـه تنهایی من باز کند

هــــیچکس نیــست سر قــــصه ام آغاز کند

هیچکس نیست کــــه آهـــــم به تماشا ببرد

هیچکس نیست کــه حــــق بیند و حاشا ببرد

هیچکس نیست کــــه انـدوه تنم ثــــبت کند

هیچکس نیست که ثبت همــــــه بی ربط کند


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
چهارشنبه 28 مهر 1395 :: 05:43 ب.ظ

داراب 18 مهر 95


** با دست غیب تا ابدیت شنا کنم **


آمــــدی بــــرای تــــو دعـــــا کـــــنـــم

مــــن مــــبتلا به عشق تو را مبتلا کنم

در ابتدای ساکت مــــن جـــا گرفته ای

بنشین تــــو را ببــــوسم تــا انتها کنم

عــــاشق نبــــــودی و نــــــمی مانـــــی

تا دل به عـــــشق تو مـــن آشنا کــــنم

از آســـــمان شــعر بلورم تو مــــی پری

پــــرواز را بــــه بال تـــو من اخترا کنم

جــــایی نرفته ای که خــــیالم نبرده ای

خـــاطر برای دیـــدن تــــو جابجا کــــنم

با یــــک نیــــاز به تــو آورده ام پـــــناه

وای ار پــــناه نــــدهی رو کــــجا کـــنم

شادی برای آمدنت رو به کاهش است

یک شب بیا برای تو جــان را فدا کـــنم

با یـــک نگاه تــــو از هـــوش رفـــته ام

با یـــک نـــگاه دیـــگر تو خـــنده وا کنم

من غایبم ز دست نشان های بی نشان

با دســــت غیب تا ابـــدیت شـنا کـــنم


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
یکشنبه 18 مهر 1395 :: 02:09 ب.ظ
<<    1       2       3       4      5       ...      56    >>


کد پرچم
Free counter and web stats