فریادی در سکوت
صفحه نخست         نسخه موبایل         عناوین مطالب         تماس با ما          طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


فتاح بحرانی
آرشیو وبلاگ
نویسندگان

**معلوم بود که از شب خرداد خسته بود**


داراب 21 اردیبهشت 97


او رفـــــت و رفتنش از حـــد گذشـته بود

پشــــت قرار بی قراری من را شکسته بود

آواز آمــــــــد از آن کـــــــوهـــــــسار دور

آنـــجا کــــه باد دســـت برف بــــسته بود

مــــن دلـــشکسته نـــــشسته کـــــنار او

او هم غمین کنار بودن من دلشکسته بود

روزی خــجسته بود و فـرحناک و دل فریب

باد غروب روی غربت ما دل خــــجسته بود

آرام می پـــــرید شــــاپرک لحظه بــــین ما

دســتم به پای رنگ نــــگاهت نشسته بود

آمـــد کـــــنار ساقه خرداد من نشـــــست

معـــــلوم بود که از شـب خرداد خسته بود


ازفتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
جمعه 21 اردیبهشت 1397 :: 09:19 ب.ظ

**یادش بخیر رفت و نگاه دگر نکرد**


داراب 12 اردیبهشت 97


یادش بخیر رفـت و نــگاه دگر نــکرد

من در به در، نگاهِ من در به در نـکرد

ما همسفر به دشت پریشـــان زندگی

ایـن بار رفــــت و مرا هــــمسفر نکرد


از فتاح بحرانی

http//fbahrani.blogsky.com


          
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 :: 06:45 ب.ظ

** دردم سوار انتظار بود و نیامدی **


تقدیم به منتظرانی که از انتظار می میرند


داراب 11 اردیبهشت 97


صحرا پر از شکوفه زار بـــود و نیامدی

اسب غریب خسته سوار بود و نیامدی

صبرم برای غــــربت تو درد می گرفت

دردم ســــوار انتظار بـود و نـــــیامدی

بر بـــــوته هـای گــــل سرخ آتــــشین

نامــــت به یـــــادگار بــــــود و نیامدی

تاریـک شـــــد وسط خاطـــــرات مـــــن

یـــــک باره چشم دلم تار بود و نیامدی

نازک شدند خاطر گل های شــــــعر من

تاریـــــک صـــــبح بهار بــــود و نیامدی

شادی کنان به غصه درآمد سـروده ام

شادی به غـــصه ســــوار بود و نیامدی

شب رفت و خرمن آتش به جا گذاشـت

آوازخـــــوان مرغ هزار بــــود و نیامدی

تاریــــک شد کــــــتابچه خاطــــرات من

روزی هزار خــــاطره بار بـــود و نیامدی

با اعــــــتبار روی تو بـاز اســــت باغ من

باغــــــم به اعـــــتبار بـــود و نیامــــدی

مهدی بیا که قامت شعرم خــــمیده شد

دنیا به آمدنت بـــــیقرار بـود و نیامدی

فریاد وا عـــــدالت مــــن از زبـــان شب

بر دوش خــــسته استوار بود و نیامدی

طبع روان شـــعر مــــن از شـوق روی تو

در حــــــال انفــجار بــــود و نیـــــامدی

زخمم هنوز دست تو را لمــــس می کند

ظلم و شـــــکنجه برقرار بود و نیــامدی

فتاح در انتظار روی تو فـــریاد می کشید

تا آخرین نفس در انتظار تو بود و نیامدی


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1397 :: 08:59 ب.ظ

شعرم برای آمدنت طعم قند داشت


داراب 31 فروردین 97


حالا که آمدی نفسم قصد بند داشت

شــعرم برای آمدنت طعم قند داشت

دســـتم تو بستی و رفــــتی ز خانه ام

دستم برای بستن تو سـربلند داشت


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
جمعه 31 فروردین 1397 :: 06:59 ب.ظ

** سیلی این همه نامرد جدا **


داراب 21 فروردین 97


شــــــب جــــدا نالــــه جـــــدا درد جـــــدا

ســـــیلی ایــــن هــــــمه نامــــــرد جـــــدا

می کـــــشد نـــــاله مـــــن ســــــر به فلک

فـــــلک افتاده از ایـــــن ناله دلســـرد جدا

یارب این خرمن آتش که در امواج من است

تو جـــــدا کن به فـــــضا آتـــش ولگرد جدا

گـــــرد و خــاکی به جهان کرده پریشانی من

پر بــده تا بزنم غــــوطه در این گـــــرد جدا

فردی هـــستم که به فردا نرســــد فریادم

دور گـــــردید شـــــما از بر این فــــرد جـدا

مردی از خانه ما رفــــته و ســـرگردان است

جای ســــبزی که در آن قهقهه مــرد جـــــدا

زردی روی من از پشـــت قـــــفس می تـــابد

کی جــــدا می شود از برگ گـــــل زرد جــــدا


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
سه‌شنبه 21 فروردین 1397 :: 08:57 ب.ظ
<<    1       2       3      4       5       ...      63    >>


کد پرچم
Free counter and web stats