فریادی در سکوت
صفحه نخست         نسخه موبایل         عناوین مطالب         تماس با ما          طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


فتاح بحرانی
آرشیو وبلاگ
نویسندگان

** پیش دربار خدا زانو زنم **


داراب 16 خرداد 97


هیچ کس با کس نکرد این کارها

گــفته ها مــی مانه بر دیـــوارها

پیــــش دربـار خـــدا زانــــو زنم

من نــرفتم پیــــش این دربارها

تــــاب دارد تـــابه بی تـــــابی ام

ســــوختم از تاب چـــــوب دارها


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
چهارشنبه 16 خرداد 1397 :: 05:14 ب.ظ

**یادمان رفته یاد انسانی**


داراب 11 خرداد 97


وای از ایـــــن روزگار بـُــحرانی

می چکد از زمان شرار شیطانی

می رود کی ســـــتم از یاد زمان

یادمــــان رفـــته یاد انســــانی


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
جمعه 11 خرداد 1397 :: 11:39 ق.ظ

** مردی که ز حد خود فراتر باشد **


داراب 4 خرداد 97


اشــــکم شده جــاری مـــژه ام تر باشد

آســـــودگـــی ام زیر صـــــنوبر باشــد

باید که شـــــکافت حــــجم تنـــهایی او

مردی که ز حــــد خــــود فـــراتر باشد

گلها شـــــده پرپر ز پــــــریشــــانی باد

پـــرواز بده شـــــعر کــــه در سر باشد

یادی کن و بفــــــرست به تــــنهایی من

یاد تــــو کــــه در بــــاد شــــناور باشد

شعــــری از گریه ســرودم به مزار مادر

شعر تلخی است که شایسته مادر باشد

زده ام آتـــش بی دود به گـــلخانه شهر

شــــعله آتـــــشم از دور مـــــنور باشد

پرپرم کــــردی و دادی به پرستان خیال

پر بــــزن تا دلــــم از داغ تــو پرپر باشد


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
جمعه 4 خرداد 1397 :: 10:44 ب.ظ

**تو آنی که باید روانه شوی**


28 اردیبهشت 97 داراب


تو آنــــی که بایـــد روانــــه شوی

روانه ســــوی جـــــاودانه شــوی

فرشـــــته بــــخواند برایت غـزل

به گـــــوش فرشـــته ترانه شوی

ســــر عقل گیری به دســت خیال

خـــــیالی بلــــند آشـــــیانه شوی

بــــرایت بسی تنگ باشد قـــفس

بــــرای نمـــاندن بــــهانه شـــوی

شبی با تو بودن برایم خوش است

که در آســــمان بـی کـــرانه شوی

زبانت بلد نیـــست گـــوش زمین

تو با کشکهشان هـــم زبانه شوی

به دانه دهی درس رویش ز خاک

اگــــر روزگـــاری تو دانــــه شوی

شـــماری ســـر رشته گیســــوان

اگــــر روی زلـفی تو شــــانه شوی

بر آرند ســــر رشـــته های غــزل

اگــــر بین مرغــــان تــو لانه شوی


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
جمعه 28 اردیبهشت 1397 :: 09:23 ب.ظ

** نام می ماند و جز نام نخواهد بودن **


27 اردیبهشت 97 داراب


یادت از یاد من بیدل و افسرده گذشت

نام می ماند و با خـود ز تن مرده گذشت

نام می مانــــد و جز نام نــــخواهد بودن

آنچه بر روز من شـاعر پژمرده گــــذشت


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

          
پنج‌شنبه 27 اردیبهشت 1397 :: 06:59 ب.ظ
<<    1       2      3       4       5       ...      63    >>


کد پرچم
Free counter and web stats